miércoles, 23 de abril de 2014

Feliç Sant Jordi

"Tret del silenci, ¿qué hi ha de més pròxim a la plenitud que l'amor?"

M i q u e l · M a r t í · i · P o lAmor - Miren Laluna

No hay comentarios:

Publicar un comentario